Kjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen har cand.paed.-graden i spesialpedagogikk med fordypning i sosiale og emosjonelle vansker hos barn. Han har erfaring fra både spesialskole og PPT, og jobber nå i et utadrettet team ved Brusetkollen skole og ressurssenter. Her jobber han som veileder i lærerprogrammet til Webster-Stratton og skoleprogrammet PALS (positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen).

Books by Kjetil Andreas Hansen