Choose format

NOK 479
Expected 9/9/22

Eliter i endring

Makt, demokrati, representasjon
Hvem utgjør elitene i samfunnet, hvor kommer de fra, hva vil de? Hovedtemaet i Eliter i endring er hvordan representanter for elitene ser på politikk og samfunnsspørsmål. Er de i takt med folk flest, eller lever de i sin egen verden? Er de en enhetlig gruppe, eller er de uenige med hverandre?

Boken bygger på to store undersøkelser fra henholdsvis 2000 og 2015 som begge inkluderer rundt 1500 norske toppledere på viktige samfunnsområder - næringsliv, politikk, forskning og medier. Analysene kaster lys over hva slags bakgrunn mennesker i elitene har, om de er en lukket gruppe eller om de er åpne for folk fra mange samfunnslag. Forfatterne kartlegger også hvordan elitegruppene henter informasjon gjennom mediene, og hvordan de bruker dem. Elitenes syn på sentrale spørsmål som sosial ulikhet, likestilling, innvandring, nasjonal selvstendighet og klimakrise er viet sine egne kapitler.

Eliter i endring er en fagbok som henvender seg til to målgrupper: et allment publikum med interesse for samfunnsspørsmål, og universiteter og høyskoler med undervisning i samfunnsfag.

Detailed information

  • Pages: 360
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215063072
  • Publication date: 09.09.2022
  • Book group: 214

Fredrik Engelstad

Fredrik Engelstad er professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han var medlem av forskergruppen for Makt- og demokratiutredningen (1998-2003). Han har tidligere gitt ut Likhet og styring, Hva er MAKT, og Maktens uttrykk på Universitetsforlaget.
More about the author

Trygve Gulbrandsen

Trygve Gulbrandsen, Forsker I emeritus ved Institutt for samfunnsforskning. Professor II i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2005-2013. Har forsker på eierskap, familiebedrifter, kunnskapsbedrifter, tillit, makt og eliter, profesjoner og frivillige organisasjoner. Publiserte i 2019 boken Elites in an egalitarian society på forlaget Palgrave Macmillan i London.
More about the author

Arnfinn H. Midtbøen

Arnfinn H. Midtbøen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Han arbeider med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring, integrasjon og etnisk ulikhet, som diskriminering i arbeidslivet, statsborgerskap og hvordan det går med etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeid.
More about the author

Mari Teigen

Mari Teigen. Forsker I ved Institutt for samfunnsforsker og leder for CORE - Senter for likestillingsforskning. Forsker på endring og stabilitet i kjønnsrelasjoner, gjennom analyse av likestillingspolitikk, studier av sosiale eliter, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i akademia.
More about the author