Mari Teigen

Mari Teigen

Mari Teigen er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og leder for CORE - Senter for likestillingsforskning. Teigen forsker på likestillingspolitikk, sosiale eliter og kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i akademia.

Books by Mari Teigen