Mari Teigen

Mari Teigen

Mari Teigen. Forsker I ved Institutt for samfunnsforsker og leder for CORE - Senter for likestillingsforskning. Forsker på endring og stabilitet i kjønnsrelasjoner, gjennom analyse av likestillingspolitikk, studier av sosiale eliter, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i akademia.

Books by Mari Teigen