Choose format

In stock
NOK 449

Estetisk veiledning

dialog gjennom kunstuttrykk
Estetisk veiledning handler både om å sette i gang dialog i veiledningsgruppen og om å utvide perspektivene gjennom å bruke ulike kunstuttrykk.


Forfatterne beskriver veiledningsformens teoretiske fundament og redegjør for sentrale begreper.

Ved å vise konkrete veiledningssituasjoner fra blant annet psykisk helsevern, pleie- og omsorgsarbeid, asylmottak og arbeid med traumatiserte, gir forfatterne et godt innblikk i hvordan estetisk veiledning benyttes i praksis.

Veiledningsgruppene vi møter, er i hovedsak profesjonelle og studenter som benytter estetisk veiledning til å utvikle seg som fagpersoner og bearbeide noen av de opplevelsene de møter som profesjonelle.

Estetisk veiledning støtter og utvikler leken og den estetiske impuls hos veileder og dem som mottar veiledning, og er interessant for alle som har behov for å utvikle sine veiledningsferdigheter.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012827
  • Publication date: 26.09.2008
  • Book group: 213

Annette Juell Ødegaard

Annette Juell Ødegaard, klinisk sosionom/kunst- og uttrykksterapeut, psykoterapeut NFP. Gruppeterapeut/Cand Mag. Hun har lang klinisk erfaring fra PPT og Psykisk helsevern. Lærer/veileder ved Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (Nikut), forfatter av boka: Kunst- og uttrykksterapi. Fra Kaos til Form ( 2003 ). Arbeider i Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus og er fast veileder/underviser ved Diakonhjemmet Høgskole.
More about the author

Melinda Ashley Meyer de Mott

Melinda A. Meyer De Mott; Ph.D., MA i Kunst - og uttrykksterapi, psykodramaregissør, bioenergetisk terapeut og klinisk spes. i psykiatrisk sykepleie. Phd.: Repatriation and Testimony, ( 2007). Etablerte Nikut i samarbeid med T.Bjørneboe.Bred og lang klinisk erfaring innefor psykiatri og er forsker ved NKVTS ( Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress ).Administrativ og Pedagogisk leder ved Nikut.
More about the author