Melinda Ashley Meyer de Mott

Melinda Ashley Meyer de Mott

Melinda A. Meyer De Mott; Ph.D., MA i Kunst - og uttrykksterapi, psykodramaregissør, bioenergetisk terapeut og klinisk spes. i psykiatrisk sykepleie. Phd.: Repatriation and Testimony, ( 2007). Etablerte Nikut i samarbeid med T.Bjørneboe.Bred og lang klinisk erfaring innefor psykiatri og er forsker ved NKVTS ( Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress ).Administrativ og Pedagogisk leder ved Nikut.

Books by Melinda Ashley Meyer de Mott