Annette Juell Ødegaard

Annette Juell Ødegaard

Annette Juell Ødegaard, klinisk sosionom/kunst- og uttrykksterapeut, psykoterapeut NFP. Gruppeterapeut/Cand Mag. Hun har lang klinisk erfaring fra PPT og Psykisk helsevern. Lærer/veileder ved Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (Nikut), forfatter av boka: Kunst- og uttrykksterapi. Fra Kaos til Form ( 2003 ). Arbeider i Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus og er fast veileder/underviser ved Diakonhjemmet Høgskole.

Books by Annette Juell Ødegaard