Choose format

In stock
NOK 369

Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215031842
  • Publication date: 14.02.2020
  • Book group: 215
Hva vet vi egentlig om kvaliteten i videregående utdanning, når den måles gjennom karakterer og grad av gjennomføring?

Diskusjonen om kvalitet i skole og utdanning har blitt mer og mer aktuell de siste årene, både i politikken og i utdanningsfeltet. Alle er enige om at det er viktig å arbeide for god kvalitet, men hvordan kvalitet kan forstås, får i mindre grad plass i diskusjonen. Dette ønsker forfatterne av denne boken å bøte på.

Boken springer ut fra et felles forskningsprosjekt med ulike delprosjekter. Formålet er å vise mangfoldet i skolen: de mange aktørene, oppgavene og de ulike forutsetningene elever og skoler har. Et viktig utgangspunkt for forskningsprosjektet har vært nasjonale skolekvalitetsmålinger i videregående utdanning og en diskusjon om hvilke indikatorer eller forhold som kan og bør inkluderes når skolekvalitet skal diskuteres.

Målgruppe for boken er forskere innenfor pedagogikk og lærerutdanning. Boken er også relevant for studenter i pedagogikk og i lærerutdanning, for lærere, rådgivningstjenesten og skoleledere i videregående utdanning.

Kronikk fra forfatterne:

– Det er umulig å være uenig i at skolen skal ha god kvalitet. Men kan god kvalitet måles? spør Heidun Oldervik, Ellen Saur og Hans Petter Ulleberg i denne kronikken (23. april 2020).

Heidun Oldervik

More about the author

Hans Petter Ulleberg

More about the author