Choose format

In stock
NOK 399

Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning

Kronikk fra forfatterne:

– Det er umulig å være uenig i at skolen skal ha god kvalitet. Men kan god kvalitet måles? spør Heidun Oldervik, Ellen Saur og Hans Petter Ulleberg i denne kronikken (23. april 2020).

Hva vet vi egentlig om kvaliteten i videregående utdanning, når den måles gjennom karakterer og grad av gjennomføring?

Diskusjonen om kvalitet i skole og utdanning har blitt mer og mer aktuell de siste årene, både i politikken og i utdanningsfeltet. Alle er enige om at det er viktig å arbeide for god kvalitet, men hvordan kvalitet kan forstås, får i mindre grad plass i diskusjonen. Dette ønsker forfatterne av denne boken å bøte på.

Boken springer ut fra et felles forskningsprosjekt med ulike delprosjekter. Formålet er å vise mangfoldet i skolen: de mange aktørene, oppgavene og de ulike forutsetningene elever og skoler har. Et viktig utgangspunkt for forskningsprosjektet har vært nasjonale skolekvalitetsmålinger i videregående utdanning og en diskusjon om hvilke indikatorer eller forhold som kan og bør inkluderes når skolekvalitet skal diskuteres.

Målgruppe for boken er forskere innenfor pedagogikk og lærerutdanning. Boken er også relevant for studenter i pedagogikk og i lærerutdanning, for lærere, rådgivningstjenesten og skoleledere i videregående utdanning.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031842
  • Publication date: 14.02.2020
  • Book group: 215

Heidun Oldervik

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har tidligere arbeidet som barnehagelærer, barnehagestyrer og rektor. Hun forsker og underviser om styring som fenomen, i et historisk perspektiv og i forhold til ulike nivåer, områder, grupper, funksjoner og reformer i utdanningsfeltet. Hun underviser også i tema som velferdsstaten og om barn og unges oppvekstvilkår.
More about the author

Ellen Saur

Professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har arbeidet som pedagog i barnehage, grunnskole og videregående skole, særlig knyttet til tilpasset undervisning. Hun forsker og underviser i temaer som funksjonshemmingsteori, rådgivning og disability art. For tiden forsker hun på hvordan elever samhandler med det fysiske miljøet og hvilken betydning arkitektur og design har for læring, sosial samhandling og inkludering.
More about the author

Hans Petter Ulleberg

More about the author