Heidun Oldervik

Heidun Oldervik

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har tidligere arbeidet som barnehagelærer, barnehagestyrer og rektor. Hun forsker og underviser om styring som fenomen, i et historisk perspektiv og i forhold til ulike nivåer, områder, grupper, funksjoner og reformer i utdanningsfeltet. Hun underviser også i tema som velferdsstaten og om barn og unges oppvekstvilkår.

Books by Heidun Oldervik