Ellen Saur

Ellen Saur

Professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har arbeidet som pedagog i barnehage, grunnskole og videregående skole, særlig knyttet til tilpasset undervisning. Hun forsker og underviser i temaer som funksjonshemmingsteori, rådgivning og disability art. For tiden forsker hun på hvordan elever samhandler med det fysiske miljøet og hvilken betydning arkitektur og design har for læring, sosial samhandling og inkludering.

Books by Ellen Saur