Choose format

In stock
NOK 2 529

Finansforetaksloven

Lovkommentar
Finansforetaksloven ble vedtatt 10. april 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016. Loven inneholder det offentligrettslige rammeverket for reguleringen av finansforetak, finanskonsern og samarbeidende grupper, og er en samordning og modernisering av den tidligere institusjonsspesifikke lovgivningen på finansmarkedsområdet. Loven har blant annet regler om konsesjon, foretaksrettslige regler, virksomhetsregler, kapital- og soliditetskrav, regler om sikringsordninger for bank og forsikring samt om krisehåndtering og offentlig administrasjon av finansforetak.

Loven gjennomfører en rekke EØS-relevante direktiver på finansmarkedsområdet, og det er gitt utfyllende bestemmelser til loven i forskrifter og i EU-forordninger som er gjort gjeldende direkte som norsk forskrift. Hver enkelt bestemmelse i loven er kommentert, og bestemmelser i forskrifter og forordninger er også i stor utstrekning omtalt der det er relevant. Kommentaren til alle kapitlene og mange av paragrafene inneholder også en generell innledning som setter lovbestemmelsene inn i en bredere rettslig sammenheng.

Boken er skrevet med tanke på jurister, advokater og andre som arbeider i eller med finansforetak og med finansregulatoriske spørsmål. Den vil også kunne være nyttig for domstoler og offentlig forvaltning.

Detailed information

  • Pages: 1320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035741
  • Publication date: 04.05.2022
  • Book group: 221

Kristin Schjønsby Kværnø

Kristin Schjønsby Kværnø har jobbet med det finansregulatoriske regelverket i over 20 år. Hun er ansatt i Finanstilsynet. Kristin har tidligere jobbet som juridisk fagsjef i Finans Norge og i Banklovkommisjonens sekretariat. Kristin er cand.jur. fra Universitetet i Oslo.
More about the author

Hilde L. Høksnes

Hilde L. Høksnes har jobbet med det finansregulatoriske regelverket i over 15 år. Hun er senioradvokat i Advokatfirmaet Selmer AS , og har tidligere jobbet i Finanstilsynet, SpareBank 1 Nord-Norge, Advokatfirmaet Thommessen AS og som dommerfullmektig i Drammen tingrett. Hilde er cand. jur. fra Universitetet i Oslo.
More about the author

Åsfrid Vågslid Haga

Åsfrid Vågslid Haga har jobbet med det finansregulatoriske regelverket i over 20 år. Hun er ansatt i Finanstilsynet. Åsfrid har tidligere jobbet som senioradvokat i Advokatfirmaet Wiersholm AS, som dommerfullmektig i Oslo tingrett, i Finansnæringens Hovedkontor (Finans Norge) og som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Åsfrid er cand.jur. fra Universitetet i Oslo.
More about the author