Kristin Schjønsby Kværnø

Kristin Schjønsby Kværnø

Kristin Schjønsby Kværnø har jobbet med det finansregulatoriske regelverket i over 20 år. Hun er ansatt i Finanstilsynet. Kristin har tidligere jobbet som juridisk fagsjef i Finans Norge og i Banklovkommisjonens sekretariat. Kristin er cand.jur. fra Universitetet i Oslo.

Books by Kristin Schjønsby Kværnø