Åsfrid Vågslid Haga

Åsfrid Vågslid Haga

Åsfrid Vågslid Haga har jobbet med det finansregulatoriske regelverket i over 20 år. Hun er ansatt i Finanstilsynet. Åsfrid har tidligere jobbet som senioradvokat i Advokatfirmaet Wiersholm AS, som dommerfullmektig i Oslo tingrett, i Finansnæringens Hovedkontor (Finans Norge) og som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Åsfrid er cand.jur. fra Universitetet i Oslo.

Books by Åsfrid Vågslid Haga