Choose format

In stock
NOK 419

Forankring fryder

En bok om medvirkning i byutvikling og arkitektur

Priser:

  • Les om sølvmedaljen i kåringen av årets vakreste bøker på Grafill, her.
Medvirkning har de siste årene blitt et stadig mer sentralt begrep innen stedsutviklings- og byutviklingsspørsmål. Men hva handler det egentlig om?

Rent grunnleggende handler medvirkning om retten til å bli hørt i planprosesser og er nedfelt i plan- og bygningsloven. Det er med andre et krav ovenfra. De siste tiårene har vi sett en økende interesse nedenfra der innbyggere ikke bare krever å bli hørt, men også aktivt delta i prosessene som handler om by- og stedsutvikling. Stadig flere arkitekter bruker medvirkning som et viktig verktøy for å skape best mulig resultater.

Forankring fryder er en tverrfaglig og tverrsektoriell undersøkelse av medvirkningens potensial, utfordringer, roller og betydning i arkitektur- og byutviklingsspørsmål. Resultatet er antologi hvor 20 forfattere og intervjuobjekter deler sine tanker om og perspektiver på medvirkning som idé og praksis, konstruktive og problematiske sider ved medvirkning og grensedragningene mellom medvirkning og medbestemmelse.

Boken bidrar til å øke det kollektive kunnskapsgrunnlaget om medvirkning og engasjere til debatt. Boken retter seg mot studenter og fagpersoner innen planlegging, arkitektur, urbanisme og samfunnsvitenskap, ansatte i offentlig forvaltning, eiendomsbransje og media og allment byutviklingsinteresserte.

Bokens redaktører er Kenneth Dahlgren, Timon Linderud og Knut Schreiner. Øvrige bidragsytere er Ellinor Aas, Tom Davis, Erling Fossen, Gro Sandkjær Hanssen, Silje Heggren, Erling Dokk Holm, Barbro Grude Eikseth, Arild Eriksen, Kaja Misvær Kistorp, Olav Kristoffersen, Sveinung Legard, Kirsten Paaby, Truls Ramberg, Kristin Reichborn-Kjennerud, Ingvild Roald, Per Gunnar Røe, Agnes Eikeland Skodvin, Aga Skorupka, Even Smith-Wergeland og Mikaela Vasstrøm.

Forankring fryder vant sølv i Grafill sin kåring Årets vakreste bøker 2022.

Detailed information

  • Pages: 276
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027203
  • Publication date: 13.12.2021
  • Book group: 214

Kenneth Dahlgren

Kenneth Dahlgren er sosiolog og arbeider merd byutvikling i Aspelin Ramm. Han har tidligere vært partner og faglig leder for samfunnsvitenskap i Rodeo arkitekter.
More about the author

Timon Linderud

Timon Linderud, samfunnsgeograf og byplanlegger, er daglig leder leder og partner i Rodeo arkitekter.
More about the author

Knut Schreiner

Knut Schreiner er kultursosiolog, og arbeider som prosjektleder i Rodeo arkitekter. Han er også musiker og anmelder.
More about the author