Timon Linderud

Timon Linderud

Timon Linderud, samfunnsgeograf og byplanlegger, er daglig leder leder og partner i Rodeo arkitekter.

Books by Timon Linderud