Knut Schreiner

Knut Schreiner

Knut Schreiner er kultursosiolog, og arbeider som prosjektleder i Rodeo arkitekter. Han er også musiker og anmelder.

Books by Knut Schreiner