Choose format

In stock
NOK 749

Innføring i barnerett for sosialarbeidere

5. utgave
«Innføring i barnerett for sosialarbeidere» tar for seg barns rettsforhold til foreldre og oppvekst- og hjelpeapparatet. Boken er skrevet som en innføring i rettslære for barnevernspedagog- og sosionomstudenter. Målet med den er å gi kunnskap som er relevant for fremtidig arbeid med utsatte barn og unge og deres foreldre og hjelpere.

Kunnskap om barns og unges rettigheter, om rettsforholdet mellom barn og foreldre og om de spesielle tiltakene for barn i utsatte livssituasjoner er nødvendig for å utnytte det handlingsrommet regelverket gir til å finne gode løsninger for barn og unge som trenger hjelp. Målet med boken er å gi kunnskap som er relevant for fremtidig arbeid med utsatte barn og unge og deres foreldre og hjelpere. Boken kan leses uten forkunnskaper i juss og starter med en innføring i juridisk tenkning og barnets rettsstilling generelt. Barns menneskerettigheter har blitt viet stadig mer oppmerksomhet de siste årene, og dette er et perspektiv som vil bli løftet frem i bokens femteutgave.

Detailed information

  • Pages: 488
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215055176
  • Publication date: 12.08.2022
  • Book group: 211
Ragnhild Collin-Hansen

Ragnhild Collin-Hansen

Ragnhild Collin-Hansen er pensjonist og har tidligere blant annet arbeidet som førsteamanuensis i juridiske emner ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun er tilknyttet Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.
More about the author
Elizabeth Langsrud

Elizabeth Langsrud

Elizabeth Langsrud er jurist og sosionom og har en ph.d. i barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. Hun arbeider ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, med ansvar for jussundervisningen på grunnutdanningen for sosionom- og barnevernspedagogstudenter.
More about the author