Elizabeth Langsrud

Elizabeth Langsrud

Elizabeth Langsrud er jurist og sosionom og har en ph.d. i barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. Hun arbeider ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, med ansvar for jussundervisningen på grunnutdanningen for sosionom- og barnevernspedagogstudenter.

Books by Elizabeth Langsrud