Choose format

In stock
NOK 949

Kjennetegnsrett

3. utgave

Detailed information

  • Pages: 536
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215001302
  • Publication date: 28.02.2011
  • Book group: 211
Boken gir en bred fremstilling av de norske rettsregler om registrerte og innarbeidede varemerker. Den behandler også reglene om navn, firma og forretningsnavn som brukes som kjennetegn for varer eller tjenester.
De to tidligere utgavene av boken er gitt ut under navnet «Oversikt over norsk varemerkerett».

Boken er skrevet først og fremst for studenter, praktiserende jurister og patentfullmektiger, men vil være en verdifull kilde til informasjon for alle som arbeider profesjonelt med markedsføring.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Are Stenvik

Are Stenvik er advokat og partner i Advokatfirmaet BA-HR, der han hovedsakelig arbeider med immaterialrett, kontraktsrett og erstatningsrett. Han var i flere år professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, hvor han underviste i de samme fagene. Han har publisert en rekke arbeider innenfor forskjellige rettsområder, herunder "Kjennetegnsrett" (3. utg. 2011, sammen med Birger Stuevold Lassen) og "Patentrett" (3. utg. 2013).
More about the author

Birger Stuevold Lassen

Birger Stuevold Lassen er professor emeritus og har i mange år stått sentralt i opphavsrettsforskningen i Norge. Han er mangeårig medlem av Det Sakkyndige Råd for Åndsverker og har bl.a. utgitt bøkene Kontraktsrettslig representasjon (1992), Oversikt over norsk varemerkerett (2. utgave 1997) og Designrett (2006), den sistnevnte sammen med Are Stenvik.
More about the author