Birger Stuevold Lassen

Birger Stuevold Lassen

Birger Stuevold Lassen er professor emeritus og har i mange år stått sentralt i opphavsrettsforskningen i Norge. Han er mangeårig medlem av Det Sakkyndige Råd for Åndsverker og har bl.a. utgitt bøkene Kontraktsrettslig representasjon (1992), Oversikt over norsk varemerkerett (2. utgave 1997) og Designrett (2006), den sistnevnte sammen med Are Stenvik.

Books by Birger Stuevold Lassen