Choose format

In stock
NOK 429

Kristen etikk

En innføring. 2. utgave
I dag stiller vi andre etiske spørsmål enn tidligere. Og vi får andre svar på spørsmål vi har stilt før. Bioteknologi, klimakrise, terrortrussel, globalisering og et samfunn preget av ulike livssyn side om side danner grunnlag for mange av våre etiske spørsmål.

Denne boken gir en innføring i etikk med hovedvekt på kristne perspektiver. Forfatterne relaterer dem gjennomgående til allmenn etikk og til etikken i andre religioner. De legger vekt på å vise at etiske spørsmål kan drøftes og behandles på ulike måter. Og de viser at vi reflekterer over hvem vi ønsker å være og hvordan vi bør handle, ut fra våre skiftende omgivelser. Leseren blir gjennomgående presentert for premissene for ulike etiske valg, slik at det er mulig å trekke egne konklusjoner.

Boken inneholder en rekke eksempler. Og den er en betydelig revidert og oppdatert videreføring av tidligere etikkbøker av de samme forfattere. I denne nye utgaven legger forfatterne særlig vekt på:

· debatter innen teknologi, arbeid, økonomi, natur og politikk
· drøfting av nye etiske utfordringene innen medisinsk etikk
· nye forutsetninger for samlivsetikken
· presentasjon og drøfting av etiske problemområder innen kulturetikken
· andre etiske tradisjoner enn den kristne, særlig muslimsk og buddhistisk etikk
· erfaringens betydning for etisk refleksjon
· de nye læreplaner for skolen

Boken er særlig beregnet for grunnstudier innenfor kristendomsfaglige, teologiske og andre kirkelige utdanningsløp. Som en grundig fremstilling av kristen etikk vil den også være relevant for KRLE i lærerutdanningen.

Detailed information

  • Pages: 352
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215048062
  • Publication date: 14.05.2021
  • Book group: 217

Svein Olaf Thorbjørnsen

Svein Olaf Thorbjørnsen er professor emeritus i etikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i Oslo. Han er særlig opptatt av etikkens prinsippspørsmål og av etiske spørsmål knyttet til menneskesyn, økonomi, idrett, arbeid og samliv. Av hans seneste publikasjoner kan nevnes Vinn eller forsvinn (2008), En plass på pallen (2011) og What happens to people in a competitive society (2020).
More about the author

Gunnar H. Heiene

Gunnar Heiene er professor emeritus i teologisk etikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i Oslo. Han er særlig opptatt av ulike historiske og sosialetiske spørsmål knyttet til statsforståelse og menneskerettigheter, til bioteknologi, menneskeverd, funksjonshemming og samlivsetikk. Han har bidratt i flere lærebøker i religion og etikk for videregående skole og var medlem av Bioteknologirådet fra 2014 til 2019.
More about the author