Svein Olaf Thorbjørnsen

Svein Olaf Thorbjørnsen

Svein Olaf Thorbjørnsen er professor emeritus i etikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i Oslo. Han er særlig opptatt av etikkens prinsippspørsmål og av etiske spørsmål knyttet til menneskesyn, økonomi, idrett, arbeid og samliv. Av hans seneste publikasjoner kan nevnes Vinn eller forsvinn (2008), En plass på pallen (2011) og What happens to people in a competitive society (2020).

Books by Svein Olaf Thorbjørnsen