Gunnar H. Heiene

Gunnar H. Heiene

Gunnar Heiene er professor emeritus i teologisk etikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i Oslo. Han er særlig opptatt av ulike historiske og sosialetiske spørsmål knyttet til statsforståelse og menneskerettigheter, til bioteknologi, menneskeverd, funksjonshemming og samlivsetikk. Han har bidratt i flere lærebøker i religion og etikk for videregående skole og var medlem av Bioteknologirådet fra 2014 til 2019.

Books by Gunnar H. Heiene