Gunnar Heiene

Gunnar Heiene

Gunnar Heiene er professor i etikk ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo og arbeider spesielt med tema som demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter, menneskesyn og menneskeverd, frigjøringsteologi, samlivsetikk og bioteknologi/bioetikk.

Books by Gunnar Heiene