Choose format

In stock
NOK 479

Kritiske hendelser - nye stemmer

Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge
Er det slik at erfaringer med eksklusjon og en følelse av å ikke helt høre til i Norge er en avgjørende bakgrunn for en gryende politisk mobilisering blant etterkommere av innvandrere?
Ulike nasjonale og internasjonale hendelser i løpet av de siste tjue årene har vært med på å forme unge med etnisk minoritetsbakgrunn. De kritiske hendelsene skriver seg inn i en historisk utvikling; fra Rushdie-saken, Gulfkrigen, via Benjamin-saken, Fadime-saken, til 11. september og Karikaturkrisen. En næranalyse av mobilisering i tilknytning til et utvalg slike kritiske hendelser i nyere tid gjør det mulig å analysere fram minoritetsunges politisk engasjement som går utover konvensjonell politisk deltakelse i form av stemmegivning og partimedlemskap. Forfatterne er spesielt opptatt av hva unge voksne med minoritetsbakgrunn deler av erfaringer, antakelser og oppfatninger; det vi kan kalle mobiliseringsgrunnlaget. Det fokuseres spesielt på politisk engasjement. Samtaler med rappere, antirasister, praktiserende muslimer, og mennesker som driver nettsteder/nettfora.

«(Forfatterne) har presentert en imponerende samling case-studier av hvordan ulike former for engasjement blir vekket i en rekke ulike miljøer.»
Bengt Andersen, Tidsskrift for Samfunnsforskning

« (...) en meget leseverdig bok med mange åpenbare kvaliteter, ikke minst for hvitinger med tabloide medievaner.»
Anders Todal Jenssen, Sosiologisk tidsskrift

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215018232
  • Publication date: 29.08.2012
  • Book group: 214

Christine M. Jacobsen

Christine M Jacobsen har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen, hvor hun er ansatt som postdoktor. Jacobsen har i en årrekke vært tilknyttet IMER Bergen (Uni Rokkansenteret), hvor hun de siste årene har fungert som forskningsleder. I arbeidene sine har Jacobsen vært opptatt av ulike sider ved internasjonal migrasjon og etniske relasjoner, og da særlig av hvordan muslimske identiteter og praksiser utformes og omformes i nåtidens Europa. Jacobsen har publisert flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler om blant annet religiøse tradisjoner, multikulturalisme, kjønn og politikk, og i senere tid også om transnasjonal prostitusjon og irregulær migrasjon.
More about the author

Jon Rogstad

Jon Rogstad er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2000). Gjennom mange år har han forsket på emner som på ulike måter tar opp temaer i det flerkulturelle samfunnet. Han har særlig vært opptatt av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i arbeidslivet, samt betingelser for engasjement og deltakelse i politikk og sivilsamfunn. Rogstad er en mye brukt foredragsholder og var valgt ut som en av ambassadørene da Universitetet i Oslo feiret 200 års jubileum. Han har publisert flere bøker og en rekke vitenskaplige artikler. For tiden er Rogstad forskningsleder på Fafo.
More about the author

Mette Andersson

Mette Andersson er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
More about the author

Viggo Vestel

Viggo Vestel er sosialantropolog. Han arbeider som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA.
More about the author