Jon Rogstad

Jon Rogstad

Jon Rogstad er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2000). Gjennom mange år har han forsket på emner som på ulike måter tar opp temaer i det flerkulturelle samfunnet. Han har særlig vært opptatt av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i arbeidslivet, samt betingelser for engasjement og deltakelse i politikk og sivilsamfunn. Rogstad er en mye brukt foredragsholder og var valgt ut som en av ambassadørene da Universitetet i Oslo feiret 200 års jubileum. Han har publisert flere bøker og en rekke vitenskaplige artikler. For tiden er Rogstad forskningsleder på Fafo.

Books by Jon Rogstad