Christine M. Jacobsen

Christine M. Jacobsen

Christine M Jacobsen har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen, hvor hun er ansatt som postdoktor. Jacobsen har i en årrekke vært tilknyttet IMER Bergen (Uni Rokkansenteret), hvor hun de siste årene har fungert som forskningsleder. I arbeidene sine har Jacobsen vært opptatt av ulike sider ved internasjonal migrasjon og etniske relasjoner, og da særlig av hvordan muslimske identiteter og praksiser utformes og omformes i nåtidens Europa. Jacobsen har publisert flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler om blant annet religiøse tradisjoner, multikulturalisme, kjønn og politikk, og i senere tid også om transnasjonal prostitusjon og irregulær migrasjon.

Books by Christine M. Jacobsen