Choose format

In stock
NOK 449

Lærende ledelse

Skolelederes rolle i å utvikle en profesjonell læringskultur
Denne boken presenterer ny forskning på skoleledelse og gir et grunnlag for refleksjon rundt hvordan skoleledere kan bidra til å utvikle en profesjonell læringskultur. Forfatterne forklarer grundig hvorfor strategiene og tenkningen som introduseres, kan bidra til å skape en profesjonell læringskultur og dermed øke sannsynligheten for læreres pedagogiske utvikling.

Boken bygger på Argyris, Schön og Robinsons mangeårige forskning på elevsentrert ledelse og ledelse som er åpen for læring. Til grunn ligger også et forskningsprosjekt der Emstad og Birkeland over tid jobbet med skoleledere på både kommune- og fylkeskommunenivå. Sammen har de bygget empirisk forskning knyttet til ledelsens rolle i å utvikle en profesjonell læringskultur som et viktig premiss for profesjonelle læringsfellesskap i egen skole. Robinson bidrar med to kapitler i boken, ett teoretisk og ett empirisk, basert på norske data.

Boken er et viktig bidrag for både forskere og praktikere som jobber med leder- og skoleutvikling, og for skoleledere selv.

Detailed information

  • Pages: 248
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030753
  • Publication date: 08.10.2020
  • Book group: 215

Anne Berit Emstad

Innovasjonsleder ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Stillingen er knyttet til universitetsskolesamarbeidet i Trondheim, og hennes oppgaver er i stor grad relatert til FoU-prosjekter knyttet til skole og lærerutdanning, som foregår i samarbeid mellom skole og universitet. Hun har doktorgrad innen skoleledelse og forsker på ledelse og skoleutvikling, lærerutdanning og nyutdannede lærere, men er også aktiv innen kulturskolerelatert forskning. Anne Berit har publisert artikler og bøker innenfor disse områdene både nasjonalt og internasjonalt. Hun er en praksisnær forsker, som er involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til utvikling av lærende ledelse og profesjonelle læringsfellesskap.
Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse
More about the author

Ide Katrine Birkeland

Akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis i kommunikasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Hun er også fagansvarlig for lærende ledelse i Skandinavia. Som fagansvarlig følger hun opp alle fasilitatorene som underviser i lærende ledelse, samt oppdaterer og koordinerer det faglige innholdet i samarbeid med Viviane Robinson og Jacqui Patuawa. Ide Katrine er co-leder ved Senter for Innovasjon i Utdanning, som forsker på utdanningsledelse og leverer ledertrening til skole- og barnehageledere på alle nivå. Hun har skrevet flere kapitler, rapporter og tidsskriftartikler om ledelse, skoleutvikling, motivasjon og problemløsning. For tiden sitter Ide Katrine i programstyret for Evaluering av Implementering av Rammeplanen som er et forskningsprosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet.
More about the author