Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland

Akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis i kommunikasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Hun er også fagansvarlig for lærende ledelse i Skandinavia. Som fagansvarlig følger hun opp alle fasilitatorene som underviser i lærende ledelse, samt oppdaterer og koordinerer det faglige innholdet i samarbeid med Viviane Robinson og Jacqui Patuawa. Ide Katrine er co-leder ved Senter for Innovasjon i Utdanning, som forsker på utdanningsledelse og leverer ledertrening til skole- og barnehageledere på alle nivå. Hun har skrevet flere kapitler, rapporter og tidsskriftartikler om ledelse, skoleutvikling, motivasjon og problemløsning. For tiden sitter Ide Katrine i programstyret for Evaluering av Implementering av Rammeplanen som er et forskningsprosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet.

Books by Ide Katrine Birkeland