Choose format

In stock
NOK 369

Lærerpraksis og pedagogisk teori

Denne boken handler om lærerens arbeid og rolle i skolen.

Med utgangspunkt i læreres praksis diskuterer forfatterne sentrale spørsmål om læring, etikk, styring, klasseledelse og vurdering i et kommunikasjonsperspektiv. Boken er forskningsbasert, og problemstillingene belyses ut fra klasseromsobservasjoner og intervjuer med lærere. I tillegg løfter forfatterne fram klassiske, pedagogiske teorier og kobler dem til nyere forskning på de ulike områdene. De mange illustrasjonene i boken tilfører også en visuell framstilling av temaene.

Målgruppe for boken er lærerstudenter og lærere i grunnskolen, men den er også høyst aktuell for andre som er opptatt av hvordan lærerprofesjonen og hverdagen i skolen er.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215029740
  • Publication date: 03.07.2020
  • Book group: 215

Trine Sofie Dybvikstrand

Trine Sofie Dybvikstrand, høgskolelektor i kunst og håndverk ved Høgskolen i Østfold. Hun er utdannet faglærer i kunst og håndverk og har arbeidet i barnehage, grunnskolen og videregående skole. Hennes forskningsinteresser er estetisk filosofi og -teori, estetiske innganger til læring og praksiser og bruke det visuelle språket å forske og formidle gjennom.
More about the author

Hilde Sofie Fjeld

Hilde Sofie Fjeld er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Hun har utdanning som allmennlærer og skoleleder og har mer enn 30 års erfaring som lærer, leder og rektor i grunnskolen. Hennes forskningsinteresser er innenfor lærerutdanning, grunnskoleutdanning, mangfold i skolen og utdanningsledelse.
More about the author

Knut Ove Æsøy

Knut Ove Æsøy er førsteamanuensis i pedagogisk filosofi ved Oslomet. Han er utdannet lektor og har arbeidet som lærer både i barne- og ungdomsskolen. Hans forskningsinteresser er vitenskapsfilosofi, kunnskapsteori, pedagogisk teori, lærerens egenomsorg, tverrfaglighet, gruppesamarbeid og kjærlighet.
More about the author