Hilde Sofie Fjeld

Hilde Sofie Fjeld

Hilde Sofie Fjeld er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Hun har utdanning som allmennlærer og skoleleder og har mer enn 30 års erfaring som lærer, leder og rektor i grunnskolen. Hennes forskningsinteresser er innenfor lærerutdanning, grunnskoleutdanning, mangfold i skolen og utdanningsledelse.

Books by Hilde Sofie Fjeld