Knut Ove Æsøy

Knut Ove Æsøy

Knut Ove Æsøy er førsteamanuensis i pedagogisk filosofi ved Oslomet. Han er utdannet lektor og har arbeidet som lærer både i barne- og ungdomsskolen. Hans forskningsinteresser er vitenskapsfilosofi, kunnskapsteori, pedagogisk teori, lærerens egenomsorg, tverrfaglighet, gruppesamarbeid og kjærlighet.

Books by Knut Ove Æsøy