Choose format

In stock
NOK 469

Marginalitet, sårbarhet, mestring

Metodiske utfordringer i praksisnær forskning
I «Marginalitet, sårbarhet og mestring» ser vi nærmere på hvordan sårbare tema kan håndteres i forskningen.
Hvordan kan vi skape en god samtalesituasjon preget av tillit og gjensidighet? Er det tema vi bør unngå eller ting vi bør være særlig varsomme med ta opp? Er det bestemte metodiske tilnærminger som er særlig egnet når vi snakker om sårbare tema? Og hvilken betydning har tid og sted for gjennomføring av intervjuer eller samtaler?

Mestring av sårbarhet belyses gjennom ulike prosjekteksempler med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Boka diskuterer også forskerrollen i prosjekter der vi kommer tett på mennesker i vanskelige livssituasjoner. Dette er ikke en metodebok, men heller en bok med eksempler på ulike tilnærminger innen forskning på sårbarhet.

«Marginalitet, sårbarhet og mestring» er relevant for helse- og sosialfagene, i tillegg til psykologi, sosiologi og pedagogikk.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029801
  • Publication date: 20.06.2018
  • Book group: 213

Patrick S. Kermit

Patrick Kermit er professor i helsevitenskap ved NTNU, Institutt for psykisk helse, og forsker I ved NTNU Samfunnsforskning. Han har tidligere vært professor i funksjonshemmingsstudier ved NTNU og er også utdannet tegnspråktolk. Patrick har deltatt i mange forskningsprosjekter som tematiserer møter mennesker med funksjonshemming har med ulike offentlige systemer, blant annet politi og rettsvesen. Flere av disse prosjektene belyser erfaringene til mennesker med hørselshemming.
More about the author

Gry Mette D. Haugen

More about the author

Berit Berg

Berit Berg er professor i sosialt arbeid ved Institutt for sosialt arbeid/forsker I ved NTNU Samfunnsforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige høgskole
More about the author