Choose format

In stock
NOK 419

Markedsføring og forbrukerne

Samfunnsvitenskapelige blikk
Vi lever i et forbrukersamfunn og markedsføring dekorerer, styrer og fyller mye av våre liv. Fra morgen til kveld er vi gjenstand for markedsføringspåvirkning, kommersiell så vel som ikke-kommersiell.

Utgangspunktet for denne boken er at det ikke er nok å studere markedsføring som akademisk disiplin for å forstå dens rolle i samfunnet. Og det er heller ikke mulig å forstå dagens samfunn uten også å studere markedsføring som fenomen og praksis.

Boken er tredelt:
Del I tar for seg markedsføringsprodusentene. Forfatterne ser nærmere på markedsføringsfeltet i Norge, forbrukeren som produsent og markedsfører, samt Big data og Tingenes internett.
Del II ser nærmere på stedene og mediene som bærer markedsbudskapet fram til forbrukere. Her tar forfatterne for seg butikklokaler og emballasje, kampanjer og kundeaviser, samt reklame som møter barn.
Del III tar for seg hva som oppstår i møte med markedsføring. Her ser forfatterne nærmere på markedsføring og hverdagslivet, barns reaksjoner på markedsføring, samt reklame i blogger og nettaviser.

«Markedsføring og forbrukerne» henvender seg til alle som vil forstå mer om markedsføringens rolle og betingelser i vårt forbrukersamfunn. Den er spesielt relevant for studenter innenfor markedsføringsfag, og samfunnsfag som sosiologi og medievitenskap.

Redaktører for boken er Ardis Storm-Mathisen, Eivind Jacobsen, Karl-Fredrik Tangen og Jo Helle-Valle. Øvrige bidragsytere er Frode Alfnes, Annechen Bahr Bugge, Lisbet Berg, Ingrid Kjørstad, Even Johan Lanseng, Mari Mjaaland, Terje Rasmussen, Thea Grav Rosenberg, Dag Slettemeås og Gunnar Vittersø.

Detailed information

  • Pages: 216
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215025919
  • Publication date: 03.09.2018
  • Book group: 212

Ardis Storm-Mathisen

Ardis Storm-Mathisen har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og deler tiden sin likt mellom å være seniorforsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) på UiO og Forsker II på SIFO. Hun har i mange år jobbet med problematikker knyttet til unge og familiers forbruk, metodologiske og teoretiske spørsmål.
More about the author

Eivind Jacobsen

Eivind Jacobsen er sosiolog og forskningssjef med Forbruksforksningsinstituttet SIFO, Høyskolen i Oslo og Akershus.
More about the author

Jo Helle-Valle

Jo Helle-Valle er sosialantropolog og professor i utviklingsstudier på Høyskolen i Oslo og Akershus, med en bistilling på Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høyskolen i Oslo og Akershus. Han har jobbet med et bredt spekter av problematikker, blant annet digitale medie-praksiser og vitenskapsteoretiske problemstillinger.
More about the author

Karl-Fredrik Tangen

Karl-Fredrik Tangen er samfunnsgeograf og førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Der underviser han i forbrukersosiologi, kommunikasjon, PR, metode og medier. Han er en mye brukt foredragsholder, gjesteforeleser og kommentator både på universiteter og høyskoler og i samfunnslivet ellers. Tangen har jobbet i reklamebyrået Bates og som strategikonsulent, og vært med på utviklingen av segmenteringsmodellen Sosioraster.
More about the author