Jo Helle-Valle

Jo Helle-Valle

Jo Helle-Valle er sosialantropolog og professor i utviklingsstudier på Høyskolen i Oslo og Akershus, med en bistilling på Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høyskolen i Oslo og Akershus. Han har jobbet med et bredt spekter av problematikker, blant annet digitale medie-praksiser og vitenskapsteoretiske problemstillinger.

Books by Jo Helle-Valle