Ardis Storm-Mathisen

Ardis Storm-Mathisen

Ardis Storm-Mathisen har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og deler tiden sin likt mellom å være seniorforsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) på UiO og Forsker II på SIFO. Hun har i mange år jobbet med problematikker knyttet til unge og familiers forbruk, metodologiske og teoretiske spørsmål.

Books by Ardis Storm-Mathisen