Choose format

In stock
NOK 379

Masteroppgaven, 3. utgave

Hvordan begynne - og fullføre
Denne boken gir på en lettfattelig måte innsikt i de viktigste utfordringene studenten står overfor når han eller hun skal skrive masteroppgave. Den er spekket med praktiske råd om hvordan man bør tenke og handle for å få best mulig resultat.

"Masteroppgaven" tar for seg alle oppgavens deler: fra å finne et velegnet tema og utarbeide gode problemstillinger til å sette kronen på verket i form av en perfekt litteraturliste. Boken er gjennomgående illustrert med gode eksempler fra oppgaver innen samfunnsfagene.

Boken ble opprinnelig skrevet for masterstudenter innen humaniora og samfunnsfag. Denne 3. utgaven er bearbeidet slik at den er rettet særlig mot samfunnsfagene, men vil utvilsomt være aktuell også for studenter fra mange andre fagområder. Boken vil også være en nyttig ressurs for faglærere og veiledere.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215046495
  • Publication date: 23.11.2020
  • Book group: 214

Inger Furseth

Inger Furseth er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og professor II ved KIFO Institutt for kirke, religions- og livsynsforskning. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker innenfor religionssosiologi, deriblant From Quest for Truth to Being Oneself. Religious Change in Life Stories (2006), Innføring i religionssosiologi (med Pål Repstad, ny utgave 2023) og Moderne sosiologer om samfunn og religion (med Pål Repstad, 2022). Hun har også redigert flere bøker, som Religionens tilbakekomst? (2015) og Religious Complexity in the Public Sphere (2017). Hun er redaktør av Nordic Journal of Religion and Society (sammen med Mia Lövheim) og æresdoktor ved Københavns Universitet.
More about the author

Euris Larry Everett

Euris Larry Everett, MA, er leder for Career Design Institute i Santa Maria, California. Han har siden 1977 utviklet en rekke
emner og undervist om motivasjon, beslutningstaking, planlegging og skriving, både i Norge og USA.
More about the author