Euris Larry Everett

Euris Larry Everett

Euris Larry Everett, MA, er leder for Career Design Institute i Santa Maria, California. Han har siden 1977 utviklet en rekke
emner og undervist om motivasjon, beslutningstaking, planlegging og skriving, både i Norge og USA.

Books by Euris Larry Everett