Choose format

NOK 899
Expected 12/4/20

Matrikkelloven

Lovkommentar

Detailed information

  • Pages: 328
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215032122
  • Publication date: 04.12.2020
  • Book group: 221
Matrikkelloven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet. Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser.
Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med matrikkelen.

Per Kåre Sky

Per Kåre Sky er jordskiftekandidat (1989) og dr.scient. (1995) fra NLH. Sky har vært jordskifteoverdommer i Gulating og jordskiftedommer i Nord- og Midhordland. Han er professor i jordskifte og eiendomsfag på Institutt for eiendom og juss ved NMBU og professor II på Institutt for byggfag på HVL.
More about the author

Fredrik Holth

Fredrik Holth er cand. jur. fra UiO (1999) og LL.M fra Humboldt Universitet Berlin (2000). Holth har tidligere arbeidet som advokat. Han er nå dosent i juridiske fag ved NMBU.
More about the author

Veslemøy G. Faafeng

More about the author