Veslemøy G. Faafeng

Veslemøy G. Faafeng

Veslemøy G. Faafeng er cand.jur. fra UiO (1999). Hun har arbeidet med ulike temaer innenfor fast eiendom, nå som utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og tidligere i Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og som advokatfullmektig.

Books by Veslemøy G. Faafeng