Dag Høgvard

Dag Høgvard

Dag Høgvard er siv.ing. fra NTH (1980). Han har fra 1990 arbeidet med kartpolitiske spørsmål i Miljøverndepartementet, senere Kommunal- og moderniseringsdepartementet, under dette arbeider med matrikkelloven og matrikkelforskriften. Han er nå fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Books by Dag Høgvard