Choose format

In stock
NOK 589

Menneske, natur og samfunn

Lærebok i filosofi
En tematisk organisert lærebok til examen philosophicum.
"Menneske, natur og samfunn" er en tematisk organisert lærebok i filosofi. Forfatterne tar utgangspunkt i noen grunnleggende problemstillinger og introduserer leseren for filosofiens måte å undersøke dem på. Noen sentrale spørsmål som diskuteres er: Hva er mennesket? Kan vi oppnå sikker kunnskap? Hva er vitenskap? Hvordan begrunner vi rett og galt? Hva er rettferdige politiske ordninger? Hva er natur, og hvordan kan den best studeres?

Læreboka er laget for examen philosophicum. Valg av tema, filosofihistoriske innslag og eksempler er gjort med tanke på studentenes tidlige møte med universitetet. Både universitetet og filosofien stiller krav til kritisk tenkning og refleksjon. "Menneske, natur og samfunn" vil bidra til å utvikle disse ferdighetene.


Bokas forfattere er Roar N. Anfinsen, Erik Christensen, Kjersti Fjørtoft, Petter Nafstad, Mariann Solberg, Jonas Eivind Jensen, og Sigurd Tønnessen. De er alle ansatt ved Universitetet i Tromsø, utfyller hverandre med filosofisk spisskompetanse og har lang erfaring med å formidle filosofi, særlig til examen philosophicum.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021874
  • Publication date: 02.08.2013
  • Book group: 217

Roar N. Anfinsen

More about the author

Mariann Solberg

Mariann Solberg (f. 1965) er førstelektor i IKT og læring ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, Universitetet i Tromsø. Hun er dr.art. i filosofi, har publikasjoner innen epistemologi, filosofisk naturalisme og pedagogisk filosofi og er medforfatter av læreboken "Menneske, natur og samfunn" (2013).
More about the author

Erik Christensen

More about the author

Kjersti Fjørtoft

Kjersti Fjørtoft (f. 1966) er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø. Hun har lang undervisningserfaring, er redaktør for "Norsk filosofisk tidsskrift" og har bidratt i flere bøker, blant annet i lærebøkene "Etikk i sosialt arbeid" (1998, med Berit Skorstad), "Filosofi for samfunnsvitere" (2008, med Trygve Lavik) og "Menneske, natur og samfunn. En lærebok i filosofi" (2013).
More about the author

Petter Nafstad

Petter Nafstad (f. 1950) er professor i filosofi ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø. Han har publisert bøker og artikler om filosofihistorie, David Humes filosofi og andre filosofiske emner.
More about the author

Sigurd Tønnessen

SIGURD TØNNESSEN (f. 1973) har ph.d. i filosofi og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges Arktiske Universitet. Han forsker på vitenskapsfilosofi og er emneansvarlig for Examen Facultatum ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL). Tønnessen underviser hovedsaklig i ExFac, ExPhil og gir PhD-kurs i vitenskapsteori og etikk.
More about the author

Jonas Eivind Jensen

JONAS EIVIND JENSEN (f.1980) har bachelor i fysikk fra Universitetet i Tromsø og master i filosofi fra NTNU. Jensen er engasjert i undervisningsstilling ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø og er medforfatter i læreboka "Menneske, natur og samfunn" (2013).
More about the author