Mariann Solberg

Mariann Solberg

Mariann Solberg (f. 1965) er førstelektor i IKT og læring ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, Universitetet i Tromsø. Hun er dr.art. i filosofi, har publikasjoner innen epistemologi, filosofisk naturalisme og pedagogisk filosofi og er medforfatter av læreboken "Menneske, natur og samfunn" (2013).

Books by Mariann Solberg