Kjersti Fjørtoft

Kjersti Fjørtoft

Kjersti Fjørtoft (f. 1966) er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø. Hun har lang undervisningserfaring, er redaktør for "Norsk filosofisk tidsskrift" og har bidratt i flere bøker, blant annet i lærebøkene "Etikk i sosialt arbeid" (1998, med Berit Skorstad), "Filosofi for samfunnsvitere" (2008, med Trygve Lavik) og "Menneske, natur og samfunn. En lærebok i filosofi" (2013).

Books by Kjersti Fjørtoft