Choose format

NOK 399
Expected 2/28/21

Møter mellom minoriteter og barnevernet

Detailed information

  • Pages: 250
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215041926
  • Publication date: 28.02.2021
  • Book group: 213
En bok for å styrke barnevernets forståelse og praksis i møte med mennesker som tilhører minoriteter i det norske samfunnet.

Når barn og foreldre med minoritetsbakgrunn møter barnevernet, møter de ikke bare den hjelpen og mulige makt som andre i befolkningen. De møter også representanter for majoriteten i samfunnet. Det kan gjøre møtene ekstra utfordrende, enten familiene har samisk eller somalisk bakgrunn. Forskning og praksiserfaringer fra både fagpersoner og familier dokumenterer dette.

I denne boken diskuteres myter og realiteter, forståelser og forforståelser, frykten for barnevernet, individsensitivitet og kultursensitivitet, kommunikasjon med tolkebehov, akuttarbeid, foreldresamarbeid, dialoggrupper, fattigdom og organisasjonssamarbeid.

Forfatterne deler ny forskning og nyttige praksiser som bidrar med ny kunnskap. Det gjør at boken gir den kunnskapen studenter i barnevern og sosialt arbeid og fagpersoner i barnevernsfeltet har behov for når de møter mennesker som tilhører minoriteter.

Bokens forfattere er: Berit Berg, Veronika Paulsen, Marte Fylkesnes, Younas Mohammad-Roe, Hilde Fiva Buzungu, Marianne Rugkåsa, Ragnhild Bjørnes, Ingunn Skjesol, Stina Svendsen, Elizabeth Langeland Gracia, Merete Saus, Sofie Lunga og Kari Hagatun.

Berit Berg

Berit Berg er professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning AS.
More about the author

Veronika Paulsen

More about the author