Choose format

In stock
NOK 569

Norsk konkurranserett, bind II

Fusjonskontroll
NORSK KONKURRANSERETT BIND I OG II gir en heldekkende fremstilling av konkurranselovgivningen i Norge, det vil si EØS-konkurransereglene og den norske konkurranseloven. Bind II omhandler reglene om fusjonskontroll.

NORSK KONKURRANSERETT BIND II FUSJONSKONTROLL gjør rede for hvilke regler som gjelder for fusjoner, oppkjøp og joint ventures både på norsk og europeisk nivå. Fokus er på norsk fusjonskontroll, men ettersom de norske reglene i hovedsak er basert på EU-retten, vil EU-rettens kilder også bli behandlet. Etter endringen av konkurranseloven i 2016 er den materielle inngrepsstandarden under norsk fusjonskontroll harmonisert med fusjonsforordningen i EU, noe som innebærer at praksis fra EU er særlig relevant.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215033280
  • Publication date: 20.04.2020
  • Book group: 893

Anders Ryssdal

ANDERS RYSSDAL har vært partner i advokatfirmaet Glittertind AS siden 2016. Før dette var han partner og leder av konkurranserettsavdelingen i advokatfirmaet Wiersholm (1994-2015). Ryssdal var formann for Konkurranselovutvalget som la frem forslag til konkurranseloven av 1993, og han har som advokat representert norske og utenlandske foretak i en rekke saker om fusjonskontroll. Han har også ført en rekke saker for domstolene om konkurranserett og EØS-rett. Han er tidligere advokat hos Regjeringsadvokaten og er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo, Master of Laws (LL.M) fra Harvard Law School og dr.juris fra Universitet i Oslo.
More about the author

Håkon Cosma Størdal

HÅKON COSMA STØRDAL er partner og leder av konkurranserettsavdelingen i advokatfirmaet Wiersholm. Før dette hadde han flere ledende stillinger i Konkurransetilsynet, senest som juridisk direktør (2010-2013). Cosma Størdal var nasjonal ekspert ved EFTAs overvåkningsorgan i Brussel (2007-2008) og leder av sekretariatet til utvalget som avga innstillingen «Mer effektiv konkurranselov» NOU 2012: 7 (2010-2012). Han har vært involvert i noen av de mest profilerte fusjonssakene i norsk sammenheng de siste årene og har også ført konkurransesaker for domstolene. Cosma Størdal er utdannet cand.jur. ved Universitetet i Oslo (2002), har en Master of Laws (LL.M) fra King's College, London (2001) med spesialisering i konkurranserett og en Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, også fra King's College (2009).
More about the author