Choose format

In stock
NOK 1 659

Offentleglova

Lovkommentar
Enhver har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter. I denne boken går forfatterne grundig igjennom offentleglovas bestemmelser, blant annet i lys av en rekke uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling og Sivilombudsmannen.
Det er lagt vekt på å bruke eksempler i teksten og å drøfte forholdet mellom ulike bestemmelser. Bestemmelsene i offentlegforskrifta er utførlig behandlet. Boken inneholder i tillegg drøftelser av reglene om dokumentoffentlighet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon. Boken behandler også forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven, reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven og kravene til journalføring etter arkivforskriften.

Lovkommentaren vil være et nyttig hjelpemiddel for alle som har behov for å sette seg inn i offentleglovas bestemmelser, som advokater, jurister, saksbehandlere i forvaltningen eller journalister.

Detailed information

  • Pages: 488
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026923
  • Publication date: 26.09.2018
  • Book group: 221

Kristian Brandt

Kristian Brandt har bred erfaring med problemstillinger som oppstår i skjæringspunktet mellom juss og politikk. Brandt er senioradvokat i Advokatfirmaet Hjort hvor han særlig jobber innenfor forvaltningsrett. Tidligere har han blant annet vært kontorsjef hos Sivilombudsmannen. Han er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2004).
More about the author

Hanne Harlem

Hanne Harlem har en solid karriere bak seg, både som politiker og leder både i offentlig forvaltning og det private næringsliv. Hun har blant annet vært justisminister (2000¿2001), assisterende direktør i Norsk Hydro (2001¿2004), universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo (2004¿2007) og styreleder Helse Sør-Øst (2007¿2011). Fra 2011 har Harlem vært kommuneadvokat i Oslo. Harlem ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1990.
More about the author

Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad er dommer i Oslo tingrett. Han har tidligere blant annet jobbet hos Sivilombudsmannen og som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo.
More about the author

Camilla Selman

Camilla Selman er spesialist innenfor arbeidsrett, forvaltningsrett og prosedyre. Hun har tidligere erfaring fra Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, flere år som advokat hos kommuneadvokaten og vært partner i Advokatfirmaet Wiersholm. I 2007 fikk hun møterett for Høyesterett. Selman har vært partner i Hjort siden 2013. Hun er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1997).
More about the author