Kristian Brandt

Kristian Brandt

Kristian Brandt har bred erfaring med problemstillinger som oppstår i skjæringspunktet mellom juss og politikk. Brandt er senioradvokat i Advokatfirmaet Hjort hvor han særlig jobber innenfor forvaltningsrett. Tidligere har han blant annet vært kontorsjef hos Sivilombudsmannen. Han er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2004).

Books by Kristian Brandt