Choose format

NOK 449
Expected 7/18/21

Organisasjonsteori for offentlig sektor, 4. utgave

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215045559
  • Publication date: 18.07.2021
  • Book group: 214
Organisasjonsteori for offentlig sektor gir en grundig innføring i organisasjonsteori og vektlegger særlig offentlig sektors organisering og virkemåte.

I første del av boken introduserer forfatterne tre ulike perspektiver på hvordan organisasjoner er bygd opp og fungerer: Det instrumentelle perspektivet inkluderer en hierarkisk variant og en forhandlingsvariant, mens de to institusjonelle perspektivene omfatter kulturperspektivet og myteperspektivet. I andre del av boken anvender forfatterne disse perspektivene i sin analyse av sentrale sider ved offentlige organisasjoner: mål og verdier, ledelse og styring, reformer og endringer samt effekter, læring og implikasjoner. Boken avsluttes med et kapittel om forståelse og virkemidler. Her argumenterer forfatterne for at kompleksiteten ved offentlig sektor krever at det trekkes veksler på alle de tre perspektivene.

I denne fjerde utgaven har forfatterne innarbeidet materiale fra nyere relevante studier, oppdatert boken med aktuelle eksempler og utvidet flere sentrale temaer. Hvert kapittel har innledende læringsmål, oppsummering av hovedpoenger, spørsmål til diskusjon og tips til videre lesning.

Boken er et sentralt verktøy for studenter i statsvitenskap, sosiologi og andre samfunnsfag, profesjonsstudier og administrative fag og for ansatte i forvaltning og i nærings- og organisasjonsliv.

Tom Christensen

Tom Christensen er professor emeritus i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Christensens forskning har fokusert på offentlig forvaltning, særlig sentralforvaltningens oppbygging og virkemåte. I 2013 ble han valg inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i gruppe for samfunnsfag.
More about the author

Per Lægreid

Per Lægreid er professor emeritus ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Lægreid har særlig forsket på offentlig forvaltning, sentraladministrasjonen, administrative reformer, forvaltningspolitikk og institusjonell endring, i norsk, nordisk og europeisk perspektiv. Lægreid har vært med på utgivelsen av mer enn 23 bøker, 80 bokkapittel og 60 tidsskriftartikler.
More about the author

Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik er professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø, og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hans fokuserer på i hvilken grad forvaltningsorganisasjoner er i stand til å lære av erfaringer når de omstiller seg, og hvordan reformideer oppstår og spres globalt og nasjonalt.
More about the author