Choose format

In stock
NOK 519

Pedagogisk mangfold

- i et samfunnsperspektiv
Hva er pedagogikk i dagens samfunn? Hvordan kan pedagogisk kunnskap bidra til et økt mangfold i arbeid rettet mot oppvekst, utdanning og arbeidsliv? Hvorfor er pedagogikk så viktig for utvikling og læring for barn, unge og voksne?
Denne boken handler om pedagogisk mangfold, og den presenterer pedagogikk ut fra sosiologisk, antropologisk, filosofisk, didaktisk, spesialpedagogisk, psykologisk og historisk perspektiv. Forfatterne fremhever forholdet mellom utdanning og samfunn og viser at livet utenfor skolen har innflytelse på hvem som lærer, og hva som læres. Boken inneholder redskaper, modeller og begreper til å forstå og analysere utdanningserfaringer og til å styrke pedagogers forståelse og ferdigheter for å kunne skape gode læringsprosesser.

Målgruppen for boken er studenter i pedagogikk på disiplin- og profesjonsstudier på bachelor- og masternivå. Boken vil også kunne være aktuell for alle som arbeider med læring og formidling i utdanning og arbeidsliv. Den vil derfor også kunne appellere til ansatte i barnehage, grunnskole, videregående skole og ansatte innenfor ulike helseinstitusjoner.

Bokens redaktører er Vivian D. Haugen og Gerd Stølen. Øvrige bidragsytere er
Jarle Bakke, Kristin Emilie W. Bjørndal, Unn-Doris K. Bæck, Richard Haugen, Andrew Kristiansen,
Gregor Maxwell, Gry Paulgaard, Tone Skinningsrud, Randi Skjelmo, Tomas Stølen og Vidar Vambheim.

Detailed information

  • Pages: 336
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028194
  • Publication date: 12.10.2017
  • Book group: 225

Vivian D. Haugen

Vivian D. Haugen er dosent i spesialpedagogikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
More about the author

Gerd Stølen

Gerd Stølen er dosent og dr.polit. i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
More about the author