Vivian D. Haugen

Vivian D. Haugen

Vivian D. Haugen er dosent i spesialpedagogikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Books by Vivian D. Haugen