Gerd Stølen

Gerd Stølen

Gerd Stølen er dosent og dr.polit. i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Books by Gerd Stølen